Roboty sanitarne

Oferta obejmuje wykonawstwo robót sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych m.in.

 • Przyłącza i sieci wodociągowe.
 • Przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej.
 • Przyłącza i sieci kanalizacji deszczowej.
 • Instalacje c.o. i pompy ciepła.
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne.
 • Instalacje wentylacyjne.
 • Montaż przepompowni ścieków.
 • Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Kanalizacje grawitacyjne i ciśnieniowe.
 • Hydrofornie.
 • Inne usługi hydrauliczne.
 • Budowa i naprawy przepustów pod drogami (również metodą reliningu).
 • Zgrzewanie elektrooporowe rur HDPE.
 • Bezwykopowa instalacja rur – poziome przeciski pneumatyczne o średnicach ø 75 i 130 mm.
Skontaktuj się z nami