Projektowanie

Hydroproinstal Michał Ciukszo wykonuje projekty instalacji i sieci sanitarnych w tym m.in.: przyłączy ciepłowniczych, gazowych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni i przepompowni ścieków, przejścia przez drogę powiatową czy GDDKiA.

Na etapie projektowania proponuję kompleksową obsługę w załatwianiu formalności: zamówienie map do celów projektowych, wydanie warunków technicznych przyłączenia, opracowanie dokumentacji technicznej, uzgodnienia wszelkich formalności z organami administracji publicznej i architektoniczno-budowlanej.

Skontaktuj się z nami